Nasze uprawnienia

Nadzór nad organizowanymi przez nas loteriami prowadzi dr Tomasz Makaruk wieloletni praktyk rynku promocji sprzedaży, prezes zarządu i360 Sp. z o. o.

Organizowane przez nas losowanie realizowane są przy użyciu aplikacji losującej „Loteria” wersja 1.1.0.0. zapewniającej należyte bezpieczeństwo przetwarzania danych, posiadającej pozytywną opinię techniczną nr 009/A/21/O z dn. 02.02.2021 r. wystawioną przez Sieć Badawczą Łukaszewicz – Instytut Elektrotechniki z siedzibą w Warszawie Laboratorium Badawcze i Wzorujące „Jednostka badawcza upoważniona przez Ministra Finansów do badań technicznych automatów, urządzeń losujących i urządzeń do gier” numer upoważnienia: PS5.6825.7.2018.4 z dnia 27.04.2018 r. Aplikacja jest zarejestrowana przez Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku, Delegaturę UCS w Łomży.