Bezpieczeństwo

Dążąc do stałego podnoszenia standardów świadczonych usług, i360 jako jedyny podmiot na rynku polskim, profesjonalnie zajmujący się świadczeniem usług związanych z organizacją promocji sprzedaży, pozytywnie ukończyło audyty certyfikacyjne przeprowadzone przez TUV Rheinland oraz otrzymało międzynarodową Normę Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001:2013 Technika informatyczna – Techniki bezpieczeństwa – Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji.

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z ISO/IEC 27001 stanowi zbiór wymagań umożliwiający ustanawianie, wdrożenie, monitorowanie, przegląd, utrzymanie i doskonalenie polityki bezpieczeństwa i360 Sp. z o.o. Norma ISO 27001 pomaga ustalić zagrożenia towarzyszące technologiom informatycznym, natomiast wdrożenie odpowiednich procedur bezpieczeństwa umożliwia optymalizację funkcjonowania tych systemów – począwszy od ich wdrożenia po utrzymanie. Certyfikat na zgodność z ISO 27001 jest potwierdzeniem, że bezpieczeństwo informacji jest priorytetem i360.

Celem wdrożenia było przede wszystkim zredukowanie ryzyka błędów w zakresie bezpieczeństwa informacji, wdrożenie przejrzystych i zoptymalizowanych procedur, ustanowienie środków bezpieczeństwa dla zasobów informatycznych jako integralnej części biznesu, poprawę kontroli nad zagrożeniami związanymi z zasobami informatycznymi, dzięki systematycznemu zarządzaniu ryzykiem, zwiększenie zaufania ze strony klientów i partnerów biznesowych, wzrost świadomości bezpieczeństwa wśród pracowników.