Loterie promocyjne i audioteksowe

Loterie promocyjne są krótkookresowymi akcjami, organizowanymi w celu zwiększenia sprzedaży.

Organizacja loterii promocyjnej lub audioteksowej – jakie są zasady?

Zasady organizacji loterii są dokładnie opisane w treści Ustawy o grach hazardowych. Proces ten jest dość skomplikowany, a wszelkie związane z nim działania administracyjne wymagają przeprowadzenia postępowania przed Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej, Naczelnikiem Urzędu Celno-Skarbowego oraz Naczelnikami Urzędów Skarbowych.

Aby uzyskać zezwolenie na organizację loterii, należy sporządzić jej regulamin, a następnie przygotować stosowny wniosek. Wszystkie dokumenty wraz z bankową gwarancją wydania nagród składa się w odpowiednim organie administracji publicznej. Wydanie zezwolenia na organizację loterii uwarunkowane jest wniesieniem opłaty.

Organizacja loterii audioteksowej i promocyjnej jest również związana z obowiązkiem posiadania odpowiednio przystosowanego urządzenia do gier, które służy do wyłaniania laureatów oraz wykonywania ewidencji wydanych nagród. Na zakończenie akcji trzeba także przygotować i złożyć specjalne sprawozdanie.

Zalety zlecenia organizacji loterii promocyjnej i audioteksowej firmie zewnętrznej

Loterię promocyjną można zorganizować samodzielnie, ale coraz popularniejszym rozwiązaniem jest zlecenie tego zadania wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej. Przekazanie organizacji loterii promocyjnej doświadczonym podmiotom przynosi wiele korzyści, m.in. pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. Wyjście to daje także gwarancję, że wszystkie działania zostaną wykonane zgodnie z przepisami, a jeśli dojdzie do jakichś błędów, ich konsekwencje będzie ponosić firma zewnętrza, jako organizator.

Zagadnienie to można porównać do bolącego zęba. W teorii można wyrwać go samodzielnie, ale rozsądniej jest zwrócić się z tym problemem do eksperta. Współpraca z podmiotem o wieloletnim doświadczeniu zdobytym przy pomyślnie zorganizowanych loteriach promocyjnych minimalizuje ryzyko, maksymalizując szanse na osiągnięcie wymiernych korzyści.

Jakie wymogi należy spełnić, organizując loterię?

Podsumowując, organizator loterii, który wnioskuje o wydanie decyzji zezwalającej na przeprowadzenie takiej akcji, powinien m.in.:

  • przygotować pełną dokumentację,
  • nie posiadać zaległości w zakresie podatków, ZUS, ani należności celnych,
  • zapewnić bankową gwarancję wydania/wypłaty nagród,
  • udowodnić, że środki wykorzystywane do organizacji loterii pochodzą z legalnych źródeł.

Poza tym organizator powinien jeszcze przeprowadzić szkolenia z zakresu znajomości regulaminu oraz przepisów prawa (Ustawy o grach hazardowych) dla osób zajmujących się obsługą loterii. W trakcie akcji jest też oczywiście zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania własnego regulaminu.

Loterie promocyjne – jakie korzyści niesie ich organizacja?

Loterie promocyjne mają na celu w krótkim czasie wywołać wzrost sprzedaży oraz udziałów rynkowych.

Podczas akcji tego typu organizatorzy obiecują uczestnikom, że w zamian za zakupy (spełnienie warunku określonego w regulaminie) mogą wziąć udział w losowaniu nagród. Ich atrakcyjność zwiększa fakt, że tylko nieliczne osoby zostaną losowo wybrane z szerokiej grupy uczestników kupujących promowany produkt.

Loterie promocyjne działają tzn. prowadzą do wzrostu sprzedaży, na kilka sposobów.

Po pierwsze, zachęcają nabywców ostatecznych do większych zakupów (prowadzą do tzw. wzrostu wartości koszyka zakupowego).

Po drugie, loterie zwiększają sprzedaż w związku ze wzrostem częstotliwości zakupów.

Po trzecie, akcje tego typu przyczyniają się do wzrostu sprzedaży przez tzw. zmianę marki. Ten czynnik popytu jest zdecydowanie najsilniejszy, ponieważ według badań odpowiada aż za ponad połowę wzrostu sprzedaży w czasie trwania loterii.

Rodzaje loterii

Zgodnie z polskim prawem w naszym kraju można organizować trzy rodzaje loterii: promocyjną, audioteksową oraz fantową. Najpopularniejszą z nich jest loteria promocyjna, w której można uczestniczyć przez zakup produktu czy usługi lub innego dowodu udziału w grze. W ten sposób w praktyce nieodpłatnie uczestniczy się w losowaniu, w którym można wygrać nagrody rzeczowe lub pieniężne. Akcje tego typu są najczęściej organizowane w celu zwiększenia sprzedaży produktów albo usług.

Przykład realizacji – zorganizowana loteria promocyjna

W i360 zajmujemy się organizacją loterii od wielu lat, dlatego przeprowadziliśmy już setki takich akcji. Jednym z największych naszych sukcesów była loteria proszku do prania jednej z marek – w jej ramach do opakowań losowo dodawane były odpowiednio zabezpieczone monety oraz banknoty. Klienci kupując proszek nie wiedzieli, czy w środku znajduje się nagroda pieniężna. Łączny budżet nagród wyniósł 1 milion złotych, a przedsięwzięcie przyczyniło się do znacznego wzrostu sprzedaży oraz udziałów rynkowych, a także miało wpływ na ukształtowanie się pozytywnego wizerunku marki.

Loterie promocyjne i audioteksowe FAQ – najczęściej zadawane pytania

Co to jest loteria promocyjna?

Loteria promocyjna jest grą losową skierowaną do osób fizycznych. Można wziąć w niej udział przez zakup towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze. Organizator losuje wśród uczestników nagrody pieniężne albo rzeczowe.

Co to jest loteria audioteksowa?

Loteria audioteksowa to gra losowa skierowana do pełnoletnich osób fizycznych. Aby wziąć w niej udział, należy wysłać wiadomość SMS (możliwy jest także udział przez odpłatne połączenie telefoniczne, ale takie akcje praktycznie nie są organizowane). W ten sposób bierze się udział w losowaniu nagrody pieniężnej lub rzeczowej.

Loteria promocyjna a audioteksowa – różnice

W loterii audioteksowej mogą brać udział wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat. W loteriach promocyjnych uczestnicy mogą być młodsi – muszą mieć przynajmniej 13 lat. Dużą różnicą jest też to, że udział w loterii promocyjnej jest nieodpłatny, a w audioteksowej wiąże się z uiszczeniem opłaty za wysłanie wiadomości SMS bądź wykonanie połączenia telefonicznego.

Komu zlecić organizację loterii audioteksowej i promocyjnej?

i360 zorganizowała już setki udanych loterii. Naszym największym sukcesem była słynna akcja promująca sprzedaż proszku do prania. Jej budżet na nagrody wyniósł aż 1 milion złotych, a firma wygenerowała dzięki temu znaczny wzrost sprzedaży produktów oraz zyskała rozgłos, utrwalając pozytywny wizerunek marki. Zaufaj naszemu doświadczeniu i dołącz do grona zadowolonych klientów!